آموزش توابع اکسل

آموزش توابع اکسل در نرم افزار مایکروسافت اکسل ۲۰۱۶

تابع ها فرمول های از پیش تعریف شده ای در اکسل Excel هستند که محاسبات خاص را با استفاده از مقادیر مشخص ورودی که آرگومان نامیده می شوند،انجام می دهند.

عملکرد تابع را می توانیم مانند کارخانه ای در نظر بگیریم که شامل دور درگاه است:


درگاه ورودی:مواد خام اولیه از این درگاه وارد کارخانه می شوند.
درگاه خروجی:محصولات تولید شده در کارخانه از این درگاه خارج می شوند.

تابع (Function)

فرمول از پیش تعریف شده ای است که محاسبات خاصی را بر اساس پارامتر های ورودی آن انجام می دهد.

ساختار تابع

توابع را به تنهایی نیز می توانیم در سلول ها استفاده کنیم در این حالت ساختار آن مانند فرمولی است که فقط شامل تابع می باشد.
بنابراین ساختار آن به صورت زیر است:

(Function=(Arguments

آرگومان(Argument)

به ورودی های تابع که نتیجه محاسبات تابع بر اساس آن ها انجام می شود،آرگومان تابع می گوییم.

همه توابع دارای علامت () هستند زیرا اگر این علائم در جلوی نام توابع نباشد،excel آن ها را برچسب یا متن تلقی می کند.

اما کاربرد دیگر این علائم این است که آرگومان های توابع که همان پارامتر های ورودی تابع هستند ومحاسبات تابع با توجه به آن ها انجام می شود،در داخل این علائم قرار گیرند.

آرگومان ها مقادیر عددی،متنی،آرایه ای و … هستند که محاسبات تابع بر اساس آن ها انجام می شود.

هر تابع ممکن است هیچ،یک و یا چند آرگومان ورودی داشته باشد.

بین آرگومان های مختلف یک تابع علامت ; قرار می گیرد.

در ویدیو آموزشی زیر با توابع مهم و پرکاربرد در اکسل آشنا می شوید.

همچنین مثال هایی مرتبط با هر تابع نیز آورده شده است.

توابعی که در این ویدیو آموزش توابع اکسل می آموزید در لیست زیر آورده شده است:

  • SUM
  • MAX
  • MIN
  • COUNT
  • COUNTA
  • AVERAGE
  • IF
  • VLOOK UP
  • CONCATENATE

این مطلب رو از دست ندهید:دوره جامع آموزش اکسل در گرگان

دوره جامع آموزش اکسل
دوره جامع آموزش اکسل